Geografia językowa

  • Dział nauki zajmujący się badaniem zjawisk językowym w różnych regionach.
  • Prezentowane sa one na specjalnych mapach, z których tworzone sa atlasy językowe.
  • Przykładem mogą być gwary i przenikanie do różnych regionów.
  • Badania prowadzone są za pomocą specjalnie opracowanych sondaży diagnostycznych.