Georgika

  • Utwór literacki opisujący życie na wsi.
  • Znajdują tam miejsce opisy pracy i przyrody.
  • Wiele z nich opatrzone jest filozoficzną refleksją.
  • Pojawiają się moralistyczne komentarze, nieraz wyznania liryczne.