Filomaci i Filareci

 • Określenie  filomaci pochodzi od przyjaciela, miłośnika nauki.
 • Filomaci o tajny związek założony przez studentów Uniwersytetu w Wilnie (1.10.1817).
 • Stowarzyszenie Filareci  (stowarzyszenie miłośników cnoty) powstało w 1820 roku, kiedy władze uczelni zabroniły dalszej działalności filomatom.
 • Było ono głęboko zakonspirowane, a zdecydowaną większość członków stanowili filomaci.
 • Związki miały charakter kół naukowych.
 • Młodzież czytała utwory literackie, analizowała referaty z różnych dziedzin.
 • Istotne dla młodych ludzi były ideały niepodległościowe.
 • Filareci mieli bardziej radykalne postulaty od filomatów, czuli powiew romantycznej filozofii, chcieli wolności w dosłownym tego słowa znaczeniu.
 • Niepodległościowe hasła głoszone przez młodych ludzi dotarły do ludzi cara, m.in. znienawidzonego Nowosilcowa. który nie ustawał w tropieniu takich organizacji.
 • Działalność przerwało śledztwo w 1822 roku, a w 1823 zaczęły się aresztowania.
 • Przed sądem postawiono 108 uczestników spotkań.
 • Wyroki były różne, w tym więzienie, dozór policyjny i zesłanie w głąb Rosji.
 • Proces młodzieży wileńskiej stał sie kanwą III cz. „Dziadów”.

Najbardziej znani filomaci to:

 • Adam Mickiewicz,
 • Tomasz Zan,
 • Jan Czeczot,
 • Józef Jeżowski,
 • Onufry Pietraszkiewicz,
 • Franciszek Malewski.