„Georgiki” Wergiliusza

  • Poemat dydaktyczny, stworzony w latach 36-29 p.n.e.
  • Dedykowany jest Mecenasowi, bogatemu opiekunowi (sponsorowi) artystów w starożytnym Rzymie.
  • Opowiada o trudnym losie rolnika.
  • Inicjatorem jego powstania był największy protektor Wergiliusza – cesarz Oktawian August.
  • Władca zabiegał o odrodzenie zniszczonego wojną rolnictwa.
  • Poemat składa się z 4 części.
  • Każda księga dotyczy innego obszaru, uprawie roli, sadownictwu, hodowli bydła i pszczelarstwu.
  • Całość przeplatana jest dygresjami, a ich celem było podniesienie walorów poetyckich utworu.
  • W okresie późniejszym dzieło było inspiracją dla twórców piszących o rolnictwie.