Moda w języku

  • Dotyczy nadużywania pewnych form.
  • Czynione jest to kosztem innych wyrazów.
  • Zdarza się, że jej przejawem są niewłaściwie używane  wyrazy (np. w złej formie gramatycznej, niekiedy w zakresie składni czy frazeologii).
  • Obserwuje się ją również w zakresie imion własnych i słownictwa w ogóle.
  • Pojawiają się więc imiona dzieci  „ściągnięte” z bohaterów  różnych seriali.
  • Modne jest także posługiwanie się językiem młodzieżowym, nawet jest dane osoby  do tej grupy należały wiele lat temu.
  • Wskazuje się też tzw. natręty językowe, czyli słowa nadużywane kosztem innych.