Gerard [patron chrześcijański]

 • Urodził się około 980 roku, w zamożnej rodzinie w Wenecji.
 • Jako młody człowiek wstąpił do opactwa benedyktynów na wyspie św. Jerzego w Wenecji.
 • Później studiował w Bolonii, a kilka lat później został opatem.
 • Ta funkcja go jednak nie satysfakcjonowała, dlatego udał si e do Rzymu i postanowił wieść życie pustelnika.
 • W drodze zaskoczyła go silna burza i postanowił ją przeczekać w Dalmacji.
 • Zmienił też plany i powędrował na Węgry, gdzie prowadził ewangelizację.
 • Król Węgier Stefan uczynił go wychowawcą swego syna Emeryka.
 • Po pewnym czasie Gerard odszedł z dworu i zrealizował plan życia pustelniczego.
 • Kiedy w 1030 roku powstała metropolia w Csanad – Gerard został wezwany do objęcia stolicy biskupiej.
 • Zginął z rąk zbuntowanych chrześcijan w 1046 roku.
 • Oprawcy długo poddawali go torturom, a następnie strącili do Dunaju ze stromej góry Kelm.
 • Góra ta nazwana został na pamiątkę tamtych tragicznych wydarzeń  Górą św. Gerarda.

 • Imię Gerard pochodzi z języka germańskiego, gdzie ger = dzida, oszczep, hard = mężny, trwały, odważny, mocny.
 • Święty Gerard jest patronem Węgier i dzieci.
 • Dzień św. Gerarda to 24 września.

[na podstawie Słownika patronów chrześcijańskich, Janiny Kryńskiej]