Jak kornik

Ubrałeś się jak kornik na otwarcie lasu.