Gest symboliczny

  • Postawa, zachowanie działania, także słowne, które ma dodatkowe, ukryte znaczenie.
  • Wymaga interpretacji wykonywanego działania.