Abelard i Heloiza

  • Sławna para średniowiecznych kochanków.
  • Pierre Abelard (1079-1142) to wybitny paryski filozof i teolog, profesor uwielbiany przez studentów.
  • Heloiza była jego uczennicą, młodszą od niego o około 20 lat.
  • Kochankowie potajemnie wzięli ślub, ponieważ małżeństwo wykluczało wówczas karierę akademicką.
  • Kiedy urodziło im się dziecko – tajemnica wyszła na jaw i wywołała ogromny skandal.
  • Prawny opiekun Heloizy, jej stryj Fulbert, najął zbirów, którzy okaleczyli Abelarda.
  • Wówczas małżonkowie zdecydowali się na życie klasztorne.
  • Będąc w oddaleniu pisali do siebie listy, świadczące o wielkim wzajemnym uczuciu.
  • Heloiza przeżyła ukochanego o 22 lata.
  • Po śmierci ich trumny stanęły obok siebie, podobnie jak w legendzie o Tristanie i Izoldzie.