Gibkość

  Zadziwiać może wiolonczelowa gibkość ciała zawodnika (siatkówka mężczyzn)