Przeszeregowanie

  W meczu nastąpiło przeszeregowanie jakości gry (siatkówka mężczyzn).