Globalizacja i jej wpływ na język

Komunikacja językowa obejmuje wiele języków i ludzi, co wynika z ogromnej mobilizacji współczesnych ludzi, rozwoju turystyki, a także mediów, docierających, w zasadzie, do najdalszych zakątków globu.

Pojawiają się w związku z tym nowe słowa, czyste zapożyczenia czy przekształcenia , dostosowujące niektóre z nich do języka rodzimego. Lingwiści nazywają to zjawisko językami w kontakcie, wcześniej funkcjonował też termin solidarności językowej.

Warto wiedzieć, że związane są z tym:

  • internacjonalizm, czyli element języka o zasięgu międzyjęzykowym, ale rozpoznawalny  jego pochodzeniu, np. rosyjska wodka,
  • globalizm, wyraz lub inny środek językowy rozpowszechniony za pośrednictwem amerykańskiej odmiany angielszczyzny.

Za język prawdziwie globalny uznaje się zw względu na rozpowszechnienie język angielski.