Znaki i sygnały

W życiu codziennym spotykamy się na każdym koku z różnymi znakami. Typowymi znakami wzrokowymi (optycznymi) są znaki drogowe, czyli tablice różnego kształtu i koloru, które zawierają informacje, ostrzeżenia i zakazy.

Istnieją też znaki słuchowe (akustyczne) czyli sygnały, np. karetki pogotowia czy straży pożarnej.

Zarówno znaki, jak i sygnały mają umowne znaczenie, rozumie je każdy, kto został z nimi zapoznany, wtajemniczony.

Ich zadaniem jest wywołanie odpowiedniej reakcji, czyli sa bodźcami.