Głoski dźwięczne i bezdźwięczne

  • Głoski dzielimy na dźwięczne i bezdźwięczne.
  • Te dźwięczne powstają wówczas, gdy wiązadła głosowe są zbliżone i drgają pod wpływem uderzającego w nie powietrza.
  • Drgania odczujemy, jeśli przyłożymy dłoń do krtani lub położymy ją na złączeniach ciemniowych na głowie.
  • Głoski bezdźwięczne powstają, gdy powietrze nie napotyka na opór wiązadeł głosowych, ponieważ są rozsunięte, nie odczuwa się drgań.

 

głoski dźwięczne b, d, g, w, z, ź, ż, l, ł, r, m, n, j , dz, dź, dż + wszystkie samogłoski podczas wymawiania odczuwalne są drgania wiązadeł głosowych
głoski bezdźwięczne p, t, k, f, s, ś, sz, c, ć, cz, ch podczas wymawiania nie drgają wiązadła głosowe