Użycie liczebników zbiorowych

Liczebniki zbiorowe używane bywają:

  • wspólnie z rzeczownikami, które  oznaczają osoby różnej płci, np.: troje urzędników (dwóch mężczyzn i kobieta lub odwrotnie), dwoje nauczycieli, pięcioro pracowników,
  • wspólnie  z  rzeczownikami określającymi istoty niedorosłe, np.: dwoje niemowląt, czworo źrebiąt, pięcioro dzieci, dziewięcioro uczniów,
  • wspólnie z rzeczownikami, które nie mają liczby pojedynczej, np.: dwoje nożyczek, czworo drzwi, troje sań.