Głośność rozmowy

  • Głośność można zmierzyć.
  • Jednostką głośności jest decybel.
  • Głośność zależy od częstotliwości drgań (wysokości tonu).
  • Drugim czynnikiem głośności jest intensywność związana z tzw. ciśnieniem akustycznym
  • Jest to  ciśnienie powietrza przenoszące falę akustyczną.
  • Przeciętna rozmowa ma od 40 do 60 decybeli.