Nazwy miejscowości

  • Wiele nazw miejscowości to dawne przymiotniki dzierżawcze.
  • Przykłady: Jędrzejów = gród Jędrzeja, Częstochowa + wieś Częstocha.