Podział czasowników

  • Czasowniki określające początek czynności to czasowniki inchoatywne.
  • Czasowniki oznaczające koniec czynności to czasowniki terminatywne.
  • Czasowniki oznaczające pewną fazę czynności to czasowniki fazowe.