Erotyka w tekstach kultury [początki]

  • Tematyka połączona z uczuciami zmysłowymi, miłością.
  • Wystąpić może w utworach literackich, muzycznych, plastycznych, filmowych.
  • Sposób obrazowania erotyki jest różny w okresach dziejowych.
  • Zmienia się zależnie od tradycji, stosunków społecznych, norm religijnych i obyczajowych.
  • Wpływ na jej obrazowanie mają tez konwencje i  prądy literackie.
  • Tradycje erotyki sięgają kultury hinduskiej i arabskiej.
  • Także i Grecy pozostawili wiele utworów lirycznych powiązanych z erotyką.
  • Pierwsze wzorce prozy erotycznej stworzyli Rzymianie (Owidiusz, Horacy).
  • Ich utwory miały wpływ na literature średniowiecza i renesansu.