Głowy państwa polskiego w II Rzeczypospolitej

II Rzeczpospolita (II RP) obejmuje czas 1918–1945, niektóre źródła wskazują rok 1939. Jest to czas powrotu na mapy Europy, odzyskania prawa posługiwania się polskim językiem urzędowym, tworzenia fundamentów nowego ustroju i kształtowania się  władzy.

Materiały edukacyjne Operonu