Przewodniczący Rady Państwa w okresie PRL

Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) to oficjalna nazwa państwa polskiego, funkcjonującego  w latach 1952–1989. Siła przewodnią była  Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR), jej satelitami  Zjednoczone Stronnictwo Ludowe (ZSL) oraz  Stronnictwo Demokratyczne (SD).

Materiały edukacyjne Operonu