Prezydenci III RP (od 1989 roku)

Prezydent RP stoi na czele państwa, a Konstytucja daje mu uprawnienia:

  • Reprezentowania państwa w stosunkach międzynarodowych,
  • Zwierzchnika Sił Zbrojnych,
  • Przyznawania orderów, odznaczeń i nominacji,
  • Desygnowanie i powoływanie Premiera i Rady Ministrów,
  • Przewodniczenie Radzie Gabinetowej,
  • Nadawanie obywatelstwa,
  • Podpisywanie aktów urzędowych,
  • Prawo łaski.

 

Lp.

Data Prezydent
1.

XII 1989–XII 1990

Wojciech Jaruzelski

2.

XII 1990–XII 1995

Lech Wałęsa

3.

XII 1995–XII 2005

Aleksander Kwaśniewski

4.

XII 2005 – IV 2010

Lech Kaczyński

5.

10 kwietnia 2010 do 8 lipca 2010

Bronisław Komorowski

6.

6 sierpnia 2015 –

Andrzej Duda