Głuchnąć [synonimy]

  • Niedosłyszeć.
  • Tracić słuch.
  • Mieć coraz słabszy słuch.
  • Chorować.
  • Dolegać.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]