Głupio [synonimy]

  • Niemądrze.
  • Niedorzecznie.
  • Nielogicznie.
  • Nie w pięć, nie w dziewięć.
  • Głupkowato.
  • Bezmyślnie.
  • Lekkomyślnie.
  • Naiwnie.
  • Nierozsądnie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]