Góra Hałasa i osuwisko skalne

Góra Hałasa to szczyt Gór Świętokrzyskich,  w Paśmie Dymińskim, sięga 393 m n.p.m. Na jej szczycie postawiona jest dostrzegalnia,  obserwatorium przeciwpożarowe. U podnóża zaś znajduje się stanowisko dokumentacyjne odsłonięcia skalnego.