Górą [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
górą przysłówek Górą poprowadzono kable telefoniczne.