Go [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
go forma skrócona dopełniacza i biernika zaimków on i ono Dawno go o to podejrzewałem.