Głównie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
głównie przysłówek Mieli wiele zastrzeżeń, głównie do metodyki.