Gdzie indziej [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
gdzie indziej przysłówek Gdzie indziej znaleźli wolne miejsce.