Głodno [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
głodno przysłówek W domu było chłodno i głodno.