Głośno [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
głośno przysłówek Śpiewał wyjątkowo głośno.