Gdzież [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
gdzież wzmocniony zaimek gdzie Gdzież leży ten zeszyt.
wzmocniona partykuła Gdzież nam do was Polscy.