I [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
i spójnik łączny Odpowiedział i zdał egzamin.