Ich [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
ich forma dopełniacza i biernika liczby mnogiej zaimka on Dopingował ich wychowawca.
forma dopełniacza liczby mnogiej zaimków on, ona, ono Nie było ich dzisiaj w szkole.