Wynalazek druku

Rozprzestrzenianiu się nowych idei sprzyjał znacząco wynalazek druku, który był dziełem  niemieckiego złotnika Johannesa Gutenberga w połowie XV wieku ( około 1476). To własnie Gutenberg zaproponował nowy sposób konstruowania czcionek oraz ich składania. Czcionki, dotychczas  drewniane zastąpił metalowymi, które powstawały w specjalnej maszynie odlewniczej, której także był twórcą, podobnie zresztą jak i  prasy drukarskiej. Dla swoich wynalazków założył w 1448 roku drukarnię (Moguncja). Nie zdobył jednak na tym bogactwa, popadł bowiem w znaczne długi i umarł jako człowiek biedny.

To znacznie usprawniło druk  i zmieniło oblicze Europy. Książki i niesione przez nie treści zyskały wówczas wielu nowych odbiorców, a co za tym idzie wzrosło zapotrzebowanie na piśmiennictwo w językach narodowych.

Druk przyczynił się do rozwoju nauki, edukacji, a znaczący ważny wkład do kultury każdego kraju stanowiły przekłady Pisma Świętego, bowiem od tego czasu Biblię poznawali nie tylko duchowni.