Gorliwie [synonimy]

  • Pilnie.
  • Chętnie.
  • Namiętnie.
  • Pracowicie.
  • Skrzętnie.
  • Usilnie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]