Gospodarczy [synonimy]

  • Ekonomiczny.
  • Finansowy.
  • Majątkowy.
  • Materialny.
  • Korzystny.

 

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]