Gospodarz [synonimy]

  • Pan domu.
  • Właściciel.
  • Amfitrion.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]