Gościć [synonimy]

  • Przyjmować.
  • Podejmować.
  • Częstować.
  • Ugaszczać.
  • Raczyć.
  • Fetować.
  • Stawiać.
  • Fundować.
  • Przyjmować wizyty.
  • Udzielać gościny.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]