Gość [synonimy]

  • Bywalec.
  • Weselnik.
  • Biesiadnik.
  • Interesant.
  • Intruz.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]