Górny [synonimy]

  • Wyższy.
  • Wierzchni.
  • Zewnętrzny.
  • Wyżej leżący.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]