Górować [synonimy]

  • Dominować.
  • Wznosić się.
  • Przodować.
  • Znajdować się.
  • Wystrzelać.
  • Piętrzyć się.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]