Górzysty [synonimy]

  • Falisty.
  • Wysoki.
  • Pagórkowaty.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]