Grać [synonimy]

 • Wygrywać.
 • Odegrać.
 • Przygrywać.
 • Muzykować.
 • Trąbić.
 • Dzwonić.
 • Brzdąkać.
 • Ciąć od uch do ucha.
 • Koncertować.
 • Pitolić.
 • Wyrzynać..
 • Wycinać.
 • Wtórować.
 • Ciąć.
 • Rzępolić.
 • Akompaniować.
 • Odgrywać.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]