Granica [synonimy]

  • Kordon.
  • Pogranicze.
  • Linia graniczna.
  • Miedza.
  • Krawędź.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]