Graniczny [synonimy]

  • Nadgraniczny.
  • Przygraniczny.
  • Rozdzielający.
  • Kresowy.
  • Demarkacyjny.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]