Gromadzić [synonimy]

  • Zbierać.
  • Koncentrować.
  • Skupiać.
  • Ściągać.
  • Kolekcjonować.
  • łączyć.
  • Ciułać.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]