Gromadzić się [synonimy]

  • Zbierać się.
  • Skupiać się.
  • Schodzić się.
  • Zlatywać się.
  • Złazić się.
  • Zbiegać się.
  • Skupiać się.
  • Łączyć się.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]