Grozić [synonimy]

  • Straszyć.
  • Zastraszać.
  • Odgrażać się.
  • Szantażować.
  • Terroryzować.
  • Straszyć.
  • Niepokoić.
  • Zagrażać.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]