Grób [synonimy]

  • Mogiła.
  • Kurhan.
  • Grobowiec.
  • Mauzoleum.
  • Sarkofag.
  • Piramida.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]